อยากได้เงินลงทุนสักก้อนไปหมุนในธุรกิจหลังโควิด ต้องอ่าน!

share on:
อยากได้เงินลงทุนสักก้อนไปหมุนในธุรกิจหลังโควิด ต้องอ่าน!

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนหรือภาคเศรษฐกิจใหญ่ๆ อย่างธุรกิจองค์กรและภาครัฐ

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs นั้นก็เป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องด้วยความเป็นธุรกิจที่อาจไม่มีทุนสำรองมากเท่าเครือธุรกิจขนาดใหญ่ หาก SMEs อยากได้เงินลงทุนสักก้อนมาแก้ปัญหา จะต้องทำอย่างไร วันนี้ เรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหามาฝากแนวทางจัดการปัญหาค่าใช้จ่ายหลังโควิด

แน่นอนว่า การแก้ปัญหาด้านเงินทุนก็หมายถึงเราต้องมีการจัดการบริษัทที่ดีขึ้นและมีเงินมากเพียงพอในการหมุนเวียนและจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงาน ซึ่งเราสามารถดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

  • วิเคราะห์ข้อมูลรายรับและรายจ่ายในช่วงโควิดและประเมินทุนและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างละเอียดว่ามีส่วนไหนที่ต้องเพิ่ม หรือส่วนไหนที่หดหายไป เพื่อนำข้อมูลมาหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม
  • ประเมินว่า สามารถลดรายจ่ายส่วนไหนได้บ้าง เช่น ลดทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือยลง และเราสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมที่เหมาะกับสถานการณ์และทักษะของคนในบริษัทได้มากน้อยแค่ไหน บางธุรกิจอาจแตกไลน์การผลิตเพิ่มเติมในสินค้าที่มีความต้องการของตลาดสูงในช่วงโควิดและมีทรัพยากรของบริษัทพร้อมอยู่แล้ว เป็นต้น
  • หากอยากได้เงินลงทุนสักก้อนมาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ควรมองหาตัวช่วยอย่างสินเชื่อประเภทต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ดีกว่าการฝืนดันทุรังจนธุรกิจเกิดความเสียหาย ซึ่งเราจะให้ข้อมูลต่อในหัวข้อถัดไป

อยากได้เงินลงทุนสักก้อนไปหมุนในธุรกิจหลังโควิด ต้องอ่าน!

ธุรกิจ SMEs อยากได้เงินลงทุนสักก้อนต้องทำอย่างไร?

  • การหาเงินลงทุนเพื่อมาหมุนเวียนธุรกิจนั้น สามารถเริ่มมองหาได้จากข้อดังต่อไปนี้
  • อันดับแรก สำรวจเงินเก็บหรือเงินสำรองของตัวเองก่อนว่ามีส่วนที่แบ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจได้ไหม แต่ต้องเป็นจำนวนที่มากเกินไป ไม่ควรเกิน 50% จะได้ไม่กระทบกับการใช้ชีวิตส่วนตัว
  • หากมีหนี้ที่ธุรกิจต้องรับผิดชอบ ลองหาวิธีการเจรจาหรือรีไฟแนนซ์ดู เพื่อลดหรือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลงไปจำนวนหนึ่ง
  • แต่ถ้าไม่ต้องการให้กระทบกับเงินส่วนตัว เพราะอยากได้เงินลงทุนสักก้อนที่เป็นเงินก้อนใหญ่มาหนุนธุรกิจ สามารถมองหาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SMEs ที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายธนาคารด้วยกัน โดยข้อดีก็คือ บางแห่งไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สมัครได้ ดอกเบี้ยต่ำ คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR+1.50% ต่อปี และให้วงเงินที่สูงตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ

หากธุรกิจ SMEs ไหนกำลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน และอยากได้เงินลงทุนสักก้อนมาหมุนเวียนใช้จ่ายในธุรกิจ เพื่อประคับประคองทั้งตัวบริษัทและพนักงานให้สามารถผ่านพ้นไปได้ สามารถลองพิจารณาขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจดู จะได้จบปัญหาตั้งแต่ต้นและไม่บานปลาย

กองทุนใหม่ น่าลงทุน

แนะนำ ข้อมูล กองทุนใหม่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ที่มี IPO ในปัจจุบัน เพื่อนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนประเภทนี้ ผู้เขียนไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต่างๆ ที่ลงประกาศในนี้ ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการเสนอแนะและชี้แจงเพื่อให้ทราบ ส่วนเรื่องการตัดสินใจลงทุน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนักลงทุนเอง การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม